Popis

Při tvorbě programu jsme vycházeli z podobnosti s expertními programy pro řešení složitých průmyslových situací zejména z oblasti jaderného průmyslu. Cílem programu proto není postavit "černou skříňku" doporučující vsazení "jistých", ale nereprodukovatelných výsledků analýz. Program Expert Lotto slouží především jako multifunkční pomůcka pro uplatnění Vašeho vlastního hráčského přístupu. Současně vám umožní poznávat hru z hlediska databáze losovaných čísel, hledat jednoduše závislosti, vytvářet Váš vlastní názor na styl hry a zvýšit Váš podíl na výhrách.

Obrázky

Jeden obrázek vydá za tisíce slov...

další obrázky link

Analýza vylosovaných čísel

Program Expert Lotto nabízí velice silný nástroj pro analýzu předchozích losování. Program prezentuje databázi vylosovaných čísel formou několika křivek. Pokud se Vám podaří odhadnout trend těchto křivek (v dalším losování bude křivka klesat / stoupat), můžete pomocí funkcí programu získat omezenou množinu tipů (řádově desítky až stovky v závislosti na přesnosti odhadu trendu křivek), ve které bude tip zaručeně vyhrávající první pořadí! Tento postup je opakovatelný. Pokud se chcete dozvědet více o této unikátní funkci, čtěte zde.

Hlavní funkce programu

Libovolný typ loterie

S programem Expert Lotto můžete hrát loterii libovolného typu:

Loterie typu Jackpot, kde se výherní čísla losují z jednoho osudí, případné dodatkové číslo(a) se také losuje (losují) ze stejného osudí.
Loterie typu Powerball, kde se hlavní výherní čísla losují z jednoho osudí a jedno nebo více doplňkových čísel se losuje z jiného osudí.
Loterie Keno, kde všechna výherní čísla pocházejí ze stejného osudí, sází se ale méně čísel než je losováno.
Pick 3, Pick 4, Pick N jsou loterie, kde každé výherní číslo pochází z jiného osudí.

Distribuce programu obsahuje velké množství předchystaných loterií. Pomocí průvodce si můžete také vytvořit vlastní loterii libovolného typu v několika jednoduchých krocích.

Libovolný operační systém

Expert Lotto běží na libovolném operačním systému, který podporuje prostředí Java 1.7 nebo vyšší:

Windows 8
Windows 7
Windows Vista
Windows XP
Mac OS X - verze 10.6 nebo vyšší
Linux
Různé druhy operačního systému Unix

Zda Váš operační systém podporuje Javu 1.7, zjistíte kliknutím zde.

Správa vylosovaných čísel

Každá loterie v programu Expert Lotto obsahuje databázi vylosovaných čísel, kterou je možné zobrazit, doplňovat, upravovat případně smazat libovolný tah z databáze. Pro některé loterie je možné použít online aktualizaci vylosovaných čísel přímo z webových stránek loterie. Pro ostatní loterie je k dispozici průvodce pro hromadné doplňování vylosovaných čísel z textového souboru nebo z webových stránek.

Rozpisy

Pomocí programu Expert Lotto můžete vytvořit, načíst nebo uložit libovolný rozpis a můžete také zkontrolovat záruku výhry rozpisu. Některé doporučované zdroje kvalitních rozpisů naleznete zde.

Pokud hrajete například loterii typu 6/49, můžete v několika vteřinách vytvořit plný rozpis všech 14 miliónů kombinací. Pokud hrajete loterii Keno 10/80, můžete dokonce vytvořit všech 1 646 492 110 120 možných kombinací - pokud máte 16TB volného místa na disku, které takovýto obrovský rozpis vyžaduje.

Statistická analýza

Expert Lotto nabízí široké spektrum nástrojů pro statistickou analýzu. Můžete vyhodnocovat souhrnné statistiky předchozích losování i souhrnné statistiky číselných kombinací rozpisu. Souhrnné statistiky zahrnují frekvenci výskytu zvolených vlastností, například poměru lichých a sudých čísel, suma, základ sumy, přilehlá čísla, oznamovatelé a mnoho dalších. Statistiky jsou zobrazovány formou tabulky, které dále obsahují počet tahů od posledního výskytu, minimální/maximální/průměrnou prodlevu a další podrobnosti. Souhrnné statistiky jsou dostupné také formou grafu.

Expert Lotto také zobrazuje statistické vlastnosti vylosovaných čísel formou čárových grafů, kde se pohodlně odhadují změny statistik v příštím losování.

Seznam všech dostupných statistik naleznete v nápovědě programu.

Automatické predikce

Cílem všech herních postupů je nalezení nebo predikce čísel, která budou vylosována v příštím tahu. Většina sázkařů sleduje nejčastěji nebo nejméně často losovaná čísla, analyzuje předchozí losování a/nebo jejich statistické vlastnosti a snaží se odhadnout, co se nejpravděpodobněji stane v příštím tahu.

Program Expert Lotto má vestavěný nástroj, který tyto predikce do jisté míry automatizuje. Program prohledá zvolená předchozí losování a porovnáním s několika posledními tahy provede predikci, která čísla a statistické vlastnosti je možné očekávat v příštím losování. Stejně jako všechny ostatní funkce programu jsou i predikce založeny na jednoduchých matematických výpočtech. Stejná vstupní data a stejná nastavení predikce vedou vždy ke stejným výsledkům. Nejedná se o žádnou magickou černou skříňku, která by při každém kliknutí generovala různé výsledky.
Predikce v Expert Lottu jsou založeny na porovnávání vzorků, což je algoritmus používaný i v jiných počítačových programech, jako je například statistické zpracování dat, rozeznávání tváří, zpracování signálu a další.

Filtrování

Expert Lotto má řadu vestavěných filtrů, kterými můžete omezit například plný rozpis všech možných kombinací na několik málo tipů pro příští losování. Filtry jsou v rozsahu od zcela jednoduchých, kontrolujících například poměr sudých/lichých čísel, základ sumy až po pokročilé filtry, které porovnávají filtrované kombinace s minulými výherními čísly, nebo filtry, které hodnotí statistické vlastnosti filrovaného počtu kombinací.

Můžete také vytvořit vlastní hierarchii vestavěných filtrů spojených různými logickými operátory a tím implementovat i ty nejsložitější herní postupy. Takto vytvořené filtry je možné sdílet mezi různými loteriemi nebo s ostatními uživateli programu. Filtry je možné zpětně otestovat a vyhodnocovat jejich výkonnost.

Seznam všech dostupných filtrů naleznete v nápovědě programu.

Historie

Expert Lotto má unikátní funkci, kterou nenajdete v žádném jiném loterijním programu. Nazývá se Historie vylosovaných čísel. Program zobrazí přechozí losování formou několika čárových grafů. Pokud správně odhadnete, jak se tyto grafy změní v příštím losování - příští hodnota bude vyšší nebo nižší než poslední bod grafu - pak můžete pomocí programu omezit plný rozpis všech možných kombinací na několik desítek nebo stovek tipů, které zaručeně obsahují tip vyhrávající první pořadí.

Čtěte více zde.

Optimalizace rozpisů

Pokud jste právě uplatnili všechna kritéria Vašeho herního postupu a výsledný rozpis je stále příliš veliký, máte dvě možnosti. Buď použijete další kritéra a budete tak riskovat, že jimi vyřadíte výherní tipy. Nebo pomocí filtru Optimalizátor zacílíte na nižší výherní pořadí.

Tímto filtrem je možné odstranit nadbytečné tipy při zachování požadované záruky výhry. Filtr je možné použít například tímto způsobem: Chci mít 100% záruku shody alespoň ve 3 výherních číslech, když uhodnu libovolných 6 čísel.

Pomocí filtru Optimalizátor je možné zmenšit rozpis o několik řádů při zachování 100% záruky na výhru některého z nižších výherních pořadí.

Tisk na tikety

Expert Lotto tiskne přímo na papírové sázenky. Program obsahuje množství před-definovaných sázenek pro loterie z celého světa. Pomocí průvodce si můžete snadno nadefinovat tisk pro libovolnou jinou sázenku.

Exporty

Přestože Expert Lotto má bohatou sadu funkcí, uvědomujeme si, že zkušení sázkaři stále přicházejí s novými nápady a herními postupy. Proto je možné vyexportovat libovolnou tabulku programu přímo do nativního formátu MS Excel a vylosovaná čísla nebo výsledky statistik pak dále zpracovávat v programu MS Excel nebo v libovolném jiném tabulkovém procesoru.
Pokud máte zkušenosti s obchodováním na burze, můžete vyexportovat statistické grafy do programu MetaTrader 4, který nabízí široké možnosti pro analýzu dat.
Grafy je možné také vyexportovat do PNG nebo JPEG souboru.

Výkon

Program plně využívá moderní vícejádrové procesory. Čím více prováděcích jader Váš procesor má, tím rychleji se provede výpočet statistik, filtrování a další dlouho trvající úkoly.

Uživatelské rozhraní

Při návrhu programu jsme se velmi snažili, aby uživatelské rozhraní bylo co nejjednodušší a pokud možno intuitivní. Obrazovky programu nejsou zahlceny množstvím tlačítek a dalších prvků. Jsou jednoduché a přehledné.

Program si můžete přizpůsobit přeuspořádáním oken, přidat nebo ubrat tlačítka do nástrojových lišt, připadně přetáhnout některá okna programu na druhý monitor.

Většina funkcí má přiřazeny klávesové zkratky, s jejichž pomocí je ovládání programu mnohem plynulejší. Klávesové zkratky si můžete upravit podle svých potřeb.

Časté aktualizace

Program se neustále vyvíjí a velmi často do něj přidáváme nové funkce. Rádi Vás uvítáme v diskusním fóru, kde můžete zadávat podněty k vylepšení programu.

Aktualizace programu se automaticky stahují a instalují online. Po zveřejnění nové verze programu není nutné instalovat vše znovu.

Nápověda

Kompletní nápovědu ke všem funkcím programu si můžete přečíst zde. Nápověda v tisknutelném formátu je dostupná zde.

Loterie

Program Expert Lotto je šířen spolu s rozsáhlým seznamem předchystaných loterií, které jsou uvedeny zde. Pokud Vaše loterie není v seznamu uvedena, můžete použít průvodce novou loterií a vytvořit si svou loterii pomocí několika kliknutí myší.


Poslední úprava : 2023 03. 05. at 21.09