MetaTrader 4

MetaTrader 4 je platforma pro online obchodování na burze cenných papírů a jiných komodit. Program také nabízí širokou paletu nástrojů pro analýzu burzovních dat. Řada nástrojů je již obsažena v základní distribuci programu, další moduly programu je možné zdarma stáhnout z internetu. MetaTrader 4 má dokonce vlastní skriptovací jazyk, který umožňuje tvorbu vlastních analýz dat. Pomocí nejrůznějších indikátorů se snadněji odhaduje jakým způsobem se změní ceny na burze. Program je navíc plně lokalizován do českého jazyka a obsahuje podrobný popis všech jeho funkcí.

Program MetaTrader 4 si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat zde.

Většina statistických grafů v programu Expert Lotto 5 připomíná grafy vývoje cen na burze. Proto tedy nabízíme možnost vyexportovat statistiky loterijních dat do programu MetaTrader 4, kde je pak možné využít jeho analytické nástroje pro odhad vývoje v příštím losování.

Upozornění: Pokud nemáte žádné zkušenosti s obchodování na akciových nebo komoditních trzích nebo alespoň zkušenosti se statistickou analýzou časové posloupnosti dat, nedoporučujeme program MetaTrader 4 používat.

Nainstalujte si modul programu

Exporty do programu MetaTrader 4 jsou nabízeny formou volitelného modulu, který není součástí výchozí distribuce programu Expert Lotto 5, a je tedy nutné jej nejprve nainstalovat.

Poznámka: Pro instalaci modulu je nutné internetové připojení.

 1. Zvolte menu Nástroje - Zásuvné moduly a přepněte na záložku Nastavení.

 2. V tabulce vlevo aktivujte Aktualizace doplňkových modulů programu podle obrázku níže.

 3. Přepněte na záložku Dostupné zásuvné moduly a klikněte na tlačítko Znovunačtení katalogu.

 4. V tabulce pak označte modul MetaTrader 4 Integration a klikněte na tlačítko Instalovat. Dále pak postupujte podle pokynů průvodce.

Po dokončení instalace modulu přibude v hlavním menu programu položka Nástroje - MetaTrader 4.

Jak exportovat data do programu MetaTrader 4

 1. Nainstalujte si program MetaTrader 4 z tohoto odkazu.

 2. Nainstaluje doplňkový modul programu Expert Lotto 5 podle výše uvedeného postupu.

 3. Pokud je program MetaTrader 4 spuštěný, zavřete jej.

 4. V programu Expert Lotto 5 zvolte menu Nástroje - MetaTrader 4, čímž zahájíte průvodce pro export dat.

 5. V prvním kroku průvodce nalistujte složku, do které je nainstalován program MetaTrader 4. Pokud používáte operační systém MS Windows 7 nebo MS Windows Vista, přečtěte si pozorně tyto pokyny.

 6. Dále zvolte množinu předchozích losování, která se budou do programu MetaTrader 4 exportovat.

 7. V dalším kroku průvodce označte statistiky, které se mají z vybraných losování spočítat.

 8. Poslední krok průvodce umožňuje nastavení některých parametrů exportu dat.
  Volba Náhodný objem způsobí, že pro každý bod grafu se vygeneruje pseudonáhodný objem uskutečněných obchodů. Pokud Vámi zvolené indikátory a strategie s touto hodnotou nepracují, můžete tuto volbu vypnout. Každému bodu exportovaného grafu pak bude odpovídat pouze jeden uskutečněný obchod.
  Do políčka Posunout hodnoty o se zadává konstanta, které se přičte ke všem bodům grafu tak, aby v něm nebyly záporné hodnoty, které MetaTrader 4 neumí zpracovat.

 9. Kliknutím na tlačítko Dokončit v dolní části okna průvodce zahájíte vypočet statistik. Průběh tohoto procesu můžete sledovat v pravém dolním rohu hlavního okna programu.

 10. Po dokončení výpočtu statistik spusťte program MetaTrader 4.

 11. Pokud se nezobrazuje okno pro přihlášení k burzovnímu účtu, zvolte menu Soubor - Přihlásit.

 12. Políčka Přihlašovací jméno a Heslo nechte prázdná, do políčka Server zadejte ExpertLotto5 a klikněte na tlačítko Přihlášení.

 13. Program MetaTrader 4 se sice nepřipojí k žádnému burzovnímu serveru, ale umožní otevřít grafy vygenerované programem Expert Lotto 5. Kliknutím na menu Soubor - Otevřít Offline se nabídne seznam grafů exportovaných z programu Expert Lotto 5.

 14. Označte myší libovolný graf a klikněte na tlačítko Otevřít.
  Poznámka: Názvy statistik jsou zkrácené, protože v programu MetaTrader 4 je maximální povolená délka názvu burzovního symbolu 12 znaků.

 15. Zobrazí se zvolený graf. Každý bod grafu odpovídá jednomu losování. Pokud se ve stejný den losuje více sad výherních čísel, je každé losování posunuto o jednu hodinu. Hodnoty grafu odpovídají spočteným statistickým hodnotám posunutým o konstantu zvolenou v průvodci.

Chcete-li provést nový export dat do programu MetaTrader 4, vraťte se do bodu 3.

Windows 7 a Windows Vista

Používáte-li operační systém MS Windows 7 nebo MS Window Vista, pak Vám patrně průvodce exportem do programu MetaTrader 4 oznámí, že do zvolené složky není možné zapisovat. Výchozí adresář, do kterého se program MetaTrader 4 instaluje, je totiž C:\Program Files a bezpečností funkce operačního systému nedovolí žádné změny v tomto adresáři. Slouží to jako ochrana před viry a dalšími škodlivými programy. Tato ochrana se dá obejít několika různými způsoby:

 • Doporučený postup: Při instalaci programu MetaTrader 4 zvolte jinou cílovou složku než C:\Program Files a proveďte instalaci například do C:\MetaTrader4.

 • Spouštějte program Expert Lotto 5 s administrátorským oprávněním. Program bude mít právo zapisovat do všech adresářů ve složce C:\Program Files a export dat proběhne bez zádrhelů. Kliknutím pravého tlačítka myši na zástupce programu Expert Lotto 5 se otevře kontextová nabídka, ve které je potřeba zvolit Spustit jako administrátor.

 • Vytvořte si na disku libovolný adresář, například C:\MetaTrader4Exporty a do okna průvodce zadejte cestu k této složce. V dolní části okna průvodce se pak objeví upozornění, že data budou exportována do nestandardní složky. Po dokončení výpočtu statistik v bodu 9 spusťe Průzkumníka Windows a zkopírujte obsah této složky do instalačního adresáře programu MetaTrader4 - obvykle C:\Program Files\MetaTrader4. Operační systém Vás před zkopírováním dat vyzve k potvrzení této operace. Dále pak pokračujte bodem 10 výše uvedeného postupu.

Poslední úprava : 2023 03. 05. at 21.09