Základ sumy + Lichá/Sudá

Tato statistika sleduje výskyt kombinací <i0>základu sumy</i0> a <i1>lichých/sudých</i1> čísel.

Příklad

Součet čísel tipu 1-2-3-4-5-6 is 27. Základ sumy je tedy 2+7=9. Tři čísla jsou lichá a tři čísla jsou sudá. Sloupec Základ sumy + Lichá/Sudá například v okně Vlastnosti Schránky bude pro tento tip obsahovat hodnotu 7 - 3:3.

Čísla vylosovaná v posledním tahu ukázkové loterie Expert Lotto 6/49 jsou 23-29-36-42-44-47-[07]. Suma těchto čísel je 221, takže základ sumy je 2+2+1 = 5. Tři čísla jsou lichá a tři čísla jsou sudá. Sloupec Základ sumy + Lichá/Sudá například v okně Vlastnosti vylosovaných čísel bude tedy pro tento tah ukazovat 5 - 3:3.

Tato statistika je dostupná v souhrnné formě a také jako vlastnosti jednotlivých tipů.

Viz také Kombinované statistiky a filtry Základ sumy a Lichá/Sudá.